Το πιο παλιό, το πιο αληθινό, το πιο ωραίο όργανο της μουσικής, η μόνη αρχή στην οποία η μουσική μας οφείλει την ύπαρξή της είναι η ανθρώπινη φωνή.

Richard Wagner, 1813-1883

Η φωνή μας έχει την δύναμη να μας μεταμορφώσει! Μέσω του λόγου μπορούμε να εκφράσουμε μία προσωπική μας κατάσταση, έναν προβληματισμό μας ή να αφηγηθούμε ένα γεγονός. Το ίδιο συμβαίνει και όταν τραγουδάμε, αφού το τραγούδι είναι η προέκταση του λόγου.

Η φωνή είναι ένα μουσικό όργανο που βρίσκεται μέσα μας, έτσι συνδέεται με τον βαθύτερο πυρήνα μας. Το αποτέλεσμα είναι θεραπευτικό, λυτρωτικό, φτάνει στην καρδιά μας και αγγίζει βαθιά την ψυχή μας! Όσα δεν μπορούμε να τα εκφράσουμε με τον λόγο, τα εκφράζουμε με το τραγούδι μας μέσα από μία πλούσια παλέτα  ηχοχρωμάτων.

Η φωνητική αγωγή είναι το μάθημα όπου ο μαθητής καλλιεργεί την φωνή του και εκφράζεται μέσα από αυτή, δημιουργώντας μία γέφυρα επικοινωνίας με τους ανθρώπους. Μέσα από την τέχνη του τραγουδιού ταξιδεύουμε στον υπέροχο και πλούσιο κόσμο της μουσικής ενώ παράλληλα ταξιδεύουμε προς τα μέσα μας. Ο ήχος μας γίνεται προέκταση του εαυτού μας.

Στα μαθήματα φωνητικής δίδεται έμφαση στη σωστή στάση και χαλάρωση του σώματος, στη σωστή αναπνοή, καθώς και στην χρήση των αντηχείων έτσι ώστε να αποφευχθούν φωνητικά προβλήματα και να μπορέσει ο μαθητής να καλλιεργήσει τις δυνατότητες της φωνής του. Επίσης δίδεται έμφαση στη σωστή εκφορά και προφορά του λόγου καθώς και στην σκηνική παρουσία του μαθητή.

Όσο πιο πολύ γνωρίζει ο μαθητής την λειτουργία της φωνής του και παράλληλα καλλιεργεί την μουσική του παιδεία, τόσο εμβαθύνει στην τέχνη του τραγουδιού. Όπως όλα τα μουσικά όργανα, έτσι και η φωνή χρειάζεται καθημερινή εξάσκηση, μελέτη και υπομονή.